Attitudinal healing

Attitudinal healing

Attitudinal Healing (AH) komt voort uit Een Cursus in Wonderen (ECIW) en wil ons handreikingen doen voor het leven in innerlijke vrede. Dagelijkse oefeningen geven ons -net als het volgen van autorijlessen- een zekere routine om ontspannen te reageren in ‘noodsituaties’. Dit oefenen om anders met situaties om te gaan, leidt ons weg van oordelen en geeft ons direct een andere ervaring; meer rust, meer vrede, meer ontspanning.

Attitudinal Healing wil letterlijk zeggen ‘het helen van je innerlijke houding of instelling.’ Het is gebaseerd op de overtuiging dat je altijd kunt kiezen voor innerlijke vrede in plaats van innerlijke strijd, voor liefde in plaats van angst.

Principes & Richtlijnen Attitudinal Healing

In de groep wordt gewerkt met 12 principes van Attitudinal Healing en 10 richtlijnen voor het werken in AH-groepen. Uitgangspunt is dat we luisteren, geen advies of goede raad geven en erop vertrouwen dat iedereen zijn/haar eigen antwoorden kent. Werken met de principes & richtlijnen kan ons op een nieuw en ontspannen spoor zetten.

De Principes van Attitudinal Healing

 • De kern van ons wezen is liefde.
 • Gezondheid is innerlijke vrede. Genezen is angst laten varen.
 • Geven en ontvangen zijn in wezen één.
 • We kunnen het verleden en de toekomst loslaten.
 • NU is de enige tijd die er is en elk moment is bestemd om te geven.
 • Wij kunnen leren van onszelf en anderen te houden door te vergeven in plaats van te veroordelen.
 • We kunnen liefde zien in plaats van fouten.
 • We kunnen er bewust voor kiezen van binnen vredig te zijn, wat er ook maar buiten ons gebeurt.
 • We zijn leerlingen en leraren voor elkaar.
 • We kunnen ons concentreren op het leven als geheel in plaats van op fragmenten.
 • Omdat liefde eeuwig is, hoeft de dood niet als iets beangstigends te worden gezien.
 • Wij kunnen onszelf en anderen altijd zien als mensen die óf liefde verspreiden, óf een beroep doen op liefde.

De uitnodiging is om contact te maken met de waarheid over jezelf, om te ervaren hoe deze principes werkzaam zijn in je leven en hoe je jezelf daarin kunt ondersteunen. Zo kan er ontspanning en vrede ervaren worden.

In het voorjaar van 2018 heb ik de training gevolgd: De kracht van het kiezen. ‘De kracht van het kiezen’ is de vertaling van het Attitudinal Healing programma ‘The Power to Choose’. Het is gebaseerd op de principes en richtlijnen van AH en wordt aangeboden in 12 thema’s. De bijeenkomsten hebben een vaste structuur en werkmateriaal per thema. De werkzaamheid van het programma wordt gemeten met behulp van start- en eindvragen en evaluaties per bijeenkomst.

Ik dacht een cursus te gaan volgen en het bleek na afloop een onderzoek naar mijn eigen houding over de thema´s die in het programma zijn opgenomen. Met name de thema´s vertrouwen, vooroordelen en erbij horen, maakte veel los. Ik dacht dat ik die thema´s al voldoende had onderzocht en nu bleek dat er nog punten waren die in het licht gezet konden worden. De training was een rijke aanvulling op datgene wat ik mij al eigen had gemaakt. Het heeft veel overeenkomsten met de cursus in wonderen. De combinatie van deze twee sluiten naadloos aan wat ik uitdraag aan de deelnemers via het werk wat ik doe. Op mijn website lees je daar meer over. Ik beschrijf hieronder enkele antwoorden die ik kreeg in mijn training en die ik nu ook zelf gebruik bij deelnemers.

# Geloof ik het omdat het in een boek staat of omdat ik het zelf van binnen voel?
# Alles wat op mijn pad komt is een gelegenheid.
# Ik heb niet gekregen wat ik wil, maar wel wat ik nodig heb.
# Het verleden is voorbij. Het kan zijn dat ik er nog gedachten over heb.
# Ik kan het verleden niet veranderen. Wel de kijk daarop.
# Met vrienden kan ik zakendoen, niet met vijanden.

Op dit moment volg ik De Facilitatortraining, welke bedoeld is voor mensen die een AH-groep willen begeleiden of willen oefenen met het toepassen van het gedachtegoed in hun leven. Naast het praktisch oefenen in het begeleiden van een groep, wordt er ingegaan op de betekenis van de 12 principes en de 10 richtlijnen voor het werken in AH-groepen. Deze training is in november 2018 afgerond en daarna ga ik van start met een eigen attitudinal healing-groep in Bovenkarspel Noord-Holland.

Wat kun je verwachten van deelnemen aan een AH-groep?

 • In een veilige omgeving je verhaal doen
 • Mensen luisteren naar je zonder oordelen
 • Facilitators weten dat je ‘heel’ bent, ongeacht wat je meemaakt of hebt gedaan
 • De aandacht ligt op liefde en overvloed
 • Je hoort bij een AH-familie
 • Waar ook ter wereld kun je contact maken met en deelnemen aan een AH-groep.
 • In elke AH-groep worden de principes & richtlijnen gerespecteerd
 • Meer ontspannen in het leven staan
 • Geluk kiezen boven gelijk
 • Kiezen voor vrede in plaats van angst

AH geeft ons de gelegenheid te oefenen in ‘anders zien.’ Om dat wat ons eraan hindert liefde te ervaren te vervangen door dat, wat ons een ervaring van liefde geeft. AH zegt niet dat we geen pijn mogen ervaren aan dingen, mensen en situaties om ons heen. Dat is wat we ervaren op het moment dat we het ervaren. Het herinnert ons eraan dat deze ervaring tot stand gekomen is op grond van een ‘verkeerde’ zienswijze, een zienswijze die niet overeenstemt met onze werkelijke realiteit en herinnert ons eraan dat we deze pijn niet altijd hoeven te blijven ervaren. Dat door het wijzigen van onze gedachten ten opzichte van de mensen, dingen en situaties om ons heen, onze innerlijke ervaring een andere zal zijn. Die ervaring zal zich meebewegen met de innerlijke wijzigingen in ons denken. En in wat we uiterlijk (denken) waar (te) nemen, zullen we het spiegelbeeld zien van onze eigen innerlijke wereld.

Delen
Laat reactie achter

Facebook
YouTube

Deze website maakt gebruik van cookies om je een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven.
Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.